Bra ekonomi i Torshälla

Ekonomin för Torshälla stads förvaltning i Eskilstuna ser bättre ut än vad tidigare prognoser visat.
Enligt det senaste delårsbokslutet väntas ett nollresultat i år. Orsaken är minskade kostnader för stöd till handikappade och ökade intäkter i förskolan. Äldreomsorgen går fortfarande med underskott, men samtidigt minskar kostnaderna för socialbidrag, vilket beror på att fler får jobb och hjälp med arbetsmarknadspolitiska åtgäder.