Vinst för Gotlands stuveri 2006

Gotlands Stuveribolag redovisar en vinst på 1,5 miljoner kronor för 2006.

Under året har bolaget, som ansvarar för lastning och lossning av fartyg i Visby hamn, ökat omsättningen med drygt åtta procent.

Inkomsterna har också ökat under 2006, men även antalet anställda.

Gotlands Stuveribolag, som ägs av Gotlandsbolaget och Gotlands kommun, har i dag 31 anställda.