Sida vill ha tillbaka pengar

Det svenska biståndsorganet Sida kräver tillbaka ännu mer pengar från Caritas Sverige, katolska kyrkans hjälp- och biståndsorganisation.

Det rör sig om över en halv miljon kronor.
Tidigare har Caritas betalat tillbaka nästan 950.000 kronor sedan revisorer kommit fram till att pengarna inte användes på rätt sätt.

Revisionerna pekar på flera brister hos Caritas, det gäller hantering av pengarna, rapportering av verksamheten och på det sätt som man samlat in egna pengar.