Fartygsaffär gav vinst

Rederi AB Gotland har gjort en fartygsaffär - det gäller köp och försäljning med flera fartyg inblandade - som innebär att rederiet nu äger 100 procent i två tankfartyg, Torm Gotland och Torm Ann-Marie, den senare på 100 000 ton. Affärn medför att Rederi AB Gotland gör en försäljningsvinst på cirka 90 miljoner. I samband med affärn har 60 miljoner använts från tidigare reserverade medel. Det här meddelar rederiet idag i ett pressmeddelande.