Etanol som biobränsle får kritik

De övergripande tankarna inom Göran Perssons kommission för att minska oljeberoendet får positiva reaktioner från en rad remissinstanser som granskat kommissionens förslag, visar Ekots genomgång. Men några konkreta förslag får hård kritik.

Kritiken gäller särskilt att stora områden skogs- och jordbruksmark i framtiden ska användas för att framställa biobränslen som etanol. Gunnar Öqvist, ständig sekreterare i Kungliga vetenskapsakademin, är tveksam.

Kräver mer energi än man får ut
– Det är inte bara vi som är tveksamma där. Det är ju många som framhåller risken att etanolproduktionen egentligen kommer att kräva mer energi än vad man kan få ut ur den etanol man producerar. Här bör man skynda långsamt och tänka sig för väldigt noga så att man inte hamnar i en värre sits än vad man är idag, säger han.

Som många andra tycker vetenskapsakademin att det är viktigt att försöka minska energi- och oljekonsumtionen i Sverige och kommissionen sätter bra fokus på det. Men att kraftigt öka odlingen av energigrödor för att exempelvis framställa etanol vänder sig många högskolor, länsstyrelser och institut emot.

Misstag av historiskt mått
Framställning och transporter kräver för mycket energi. Exempelvis skriver Uppsala universitet att ”med dagens teknik skulle produktion av biodrivmedel i stora skala kunna vara ett misstag av historiskt mått”.     

Flera konstaterar också att ökad odling skulle minska den biologiska mångfalden och öka övergödningen. Ska Sverige använda etanol är det bättre att avskaffa EU:s tullar och importera utifrån, något kommissionen är tveksam till.

Fler utredningar krävs
Trots att oljekommission leddes av Göran Persson valde den borgerliga regeringen att skicka förslagen på remiss. Målet att uppvärmningen av bostäder ska ske helt utan olja år 2020, tror nästan alla är möjligt att nå.

Att vägtransporterna ska minska oljeanvändningen med 40-50 procent under samma period tvivlar däremot flera på. En återkommande kritik gäller brist på analys av de samhällsekonomiska effekterna och vilka förslag som egentligen är mest effektiva. Ska kommissionen förslag ligga till grund för regeringsförslag krävs fler utredningar.

– Ett problem men en kommission som den här är att den utgår väldigt mycket från dagens kunskapsläge men när det gäller att lösa energifrågan så  krävs det betydligt mer forskning och utveckling Man måste lära sig att tillgodogöra sig solen på ett långt bättre sätt än vad man gör idag, säger Gunnar Öquist, ständig sekreterare i Vetenskapsakademin

Mats Eriksson
mats.eriksson@sr.se