Grundlagsändringar i Makedonien

Makedoniens parlament röstade på torsdagen för att sätta i gång arbetet med de grundlagsändringar som ska ge den albanska minoriteten ökade rättigheter. Beslutet innebär att avväpningen av den albanska gerillan UCK kan fortsätta.
Den så kallade första fasen antogs med 91 ja-röster mot 19 nej-röster. Beslutet innebär att parlamentet nu kan börja debattera och skriva ihop ett utkast till en grundlagsförändring. Enligt planerna ska parlamentet därefter i två steg rösta igenom författningsförändringar. I fas två - ska parlamentet rösta om ändringsförslag. Detta kan ske när landets president Boris Trajkovski kan bekräfta att 3 300 vapen samlats in. I sista fasen ska parlamentet slutligen godkänna författningsändringen. Det sker när alla vapen samlats in. Minst 80 procent av de röstande parlamentarikerna måste då rösta ja.