LKAB anmäls för miljöbrott

Utsläppet av saltsyra från LKABs pelletsverk i Svappavaara är 60 gånger högre än från verken i Kiruna. Och nu anmäler miljö- och byggnämnden LKAB till miljöåklagaren för misstänkt miljöbrott, eftersom utsläppet av dammpartiklar i Svappavaara har tredubblats och överskrider gränsvärdena med råge.

Kommunens miljöchef Mats Lahti säger att det är anmärkningsvärt att det skiljer så mycket mellan LKABs anläggningar i Kiruna och Svappavaara.

- I Svappavaara släpps det ut 1300 ton stoft. Verken i Kiruna släpper ut mindre än hälften så mycket trots att produktionen är betydligt högre i Kiruna. Det är fel att det skiljer så mycket mellan två orter när det är samma företag.

För två år sedan fick LKAB miljöpris av Kiruna kommun för sitt miljöarbete i just Svappavaara. Men sedan miljöpriset delades ut har utsläppen av stoft som består av järn och tungmetallar tredubblats i byn, enligt LKABs egen miljörapport.

Samtidigt har klorväteutsläppet mer än fördubblats och svaveldioxiden har också ökat mycket. För de två utsläppen har inte myndigheterna satt några gränser i Svappavaara.

Utsläppet av klorväte är 60 gånger högre än i Kiruna. Och utsläppet av Svaveldioxid är 20 gånger högre.

Vad innebär det här för de som bor i Svappavaara?

- 1300 ton stoft betyder nedsmutsning i omgivningen. Och när det gäller saltsyra- och svaveldioxidutsläpp riskerar de utsläppen att snart leda till försurning av vattendragen.

Verket i Svappavaara har knappt nån rening överhuvudtaget, enligt Mats Lahti.

En förklaring till skillnaden kan ligga i att miljödomstolen har omprövat tillstånden för gamla verk i Kiruna i samband med att nya verk skulle byggas -93.

- När det gäller att förbättra reningen i Svappavaara är det än så länge ett frivillit åtagande från LKAB. Tekniken finns ju i Kiruna och det borde inte vara så svårt att införa den i Svappavaara, säger Mats Lahti.