Kön till äldreboenden ökar

Antalet göteborgare som väntar på plats på äldreboende ökar. Den sista mars var det 94 personer som inte hade fått en plats, trots att beslut fattats enligt socialtjänstlagen om att de ska ha det.

Det är 23 fler än för ett halvår sedan, visar en rapport till kommunstyrelsen.

De flesta har väntat mindre än ett halvår, men för 13 göteborgare har väntetiden nu passerat ett år.