Kemikalieslarv i butiker

Många Affärer i sörmland har inte tillräcklig kunskap om de kemikalie-produkter de säljer.
Det visar den undersökning som de sörmländska kommunerna genomfört i år. 48 butiker och bensinmackar har besökts och i flera fall så kommer kommunerna att besluta om straffavgifter för handlare eftersom dom inte följt reglerna. Som vi berättat tidigare undersöktes nio färgaffärer i eskilstuna och i sju fall så polisanmäldes ansvariga för butiken för att inte ha följt miljöbalken.