Sänkt skatt - sänkta hyror

På sikt kan den sänkta fastighetsskatten leda till sänkta hyror eller mindre höjningar av hyran, säger Nyköpingshems VD Christer Gustavsson, även om det fortfarande är osäkert hur nästa års hyror kommer att påverkas.
Vid ett möte mellan Nyköpingshem och hyresgästföreningen senare i höst kommer skattesänkningen och andra faktorer som kan påverka hyresnivån att diskuteras. Man ska då också bestämma om årets retroaktiva skattesänkning ska betalas ut som en klumsumma till hyresgästerna. Nyköpingshem har ett tvåårigt avtal, enligt vilket hyran skulle ha höjts med i genomsnitt 1,9 procent nästa år.