Nytt avtal klart för kommunal

I natt blev ett avtal klart för kommunals medlemmar. I genomsnitt höjs lönerna med som lägst 842 kronor i månaden de kommande tre åren totalt 2 525 kronor.

Avtalet ger också tryggare anställningar genom att deltidsmåttet höjs till 20 timmar per vecka, vilket viktigt på grund av att regeringen försämrat villkoren för medlemskap i a-kassan.

Undersköterska Karin Svedelert är ordförande i kommunals sektion fyra på universitetssjukhuset tror att medlemmarna ska vara nöjda med avtalet

Avtalets huvudpunkter

Lönerna höjs i genomsnitt med lägst 2 525 kronor per månad. Det motsvarar en lönehöjning om 13,8 %. Lönehöjningen motsvarar 842 kronor i månaden per år.

Avtalet omfattar ca 400 000 medlemmar i Kommunal som är anställda i kommuner och landsting.

I totalsumman ingår en jämställdhetspott om 600 kronor.

Den totala löneökningen bildar en pott som fördelas lokalt och individuellt.

Minsta deltidsmåttet blir 20 timmar i stället för 17 timmar.

När nationaldagen infaller på en lördag eller söndag kompenseras de anställda. Den som arbetar heltid vardagar får en extra ledig dag.

Den första april 2009 höjs lägstalönen till 17 000 per månad för utbildade med ett års yrkeserfarenhet och till 15 300 kronor per månad för övriga som fyllt 19 år.

Alla får 1 800 kronor i engångsbelopp för heltid i juni och 3 600 kronor för heltid i december.

Parterna kommer att göra en översyn av hur anställningarna kan göras tryggare och hur fler kan få heltid.

En arbetsgrupp kommer att arbeta för att förbättra den lokala löneprocessen.

Avtalet är treårigt men kan sägas upp det tredje året. Avtalet gäller mellan 2007-07-01 och 2010-03-31.