Osäkert med Nyköpingslänken

Osäkerheten kring höghastighetsjärnvägen Nyköpingslänken ökar nu inför regeringens infrastrukturproposition.
Regeringens förslag är ytterligare försenat och kommer sannolikt inte peka ut några enskilda järnvägssatsningar. Stora förhoppningar har knutits bland politiker och makthavare både i sörmland och östergötland om att pengar ska reserveras i regeringens infrastrukturproposition för en utbyggnad av höghastigehstjärnväg genom dom båda länen. Men förslaget kommer bara undantagsvis att peka ut enskilda satsningar, istället läggs en ekonomisk ram. Det blir sedan banverket som får prioritera, vilket väntas ta ytterligare ett par år. Monica Lövström, politiskt sakkunnig på näringsdepartementet säger att regeringen kommer att vara mycket sparsam att peka ut några enskilda järnvägsprojekt i regeringsförslaget. Det innebär att det kan komma att dröja ytterligare flera år innan det kommer några besked om Nyköpingslänken. Förslaget har dessutom blivit ytterligare försenad på grund av de utdragna budgetförhandlingarna. Målsättningen är att den ska vara klar i slutet av september, men enligt Monica Lövström kan den lika gärna komma i början av oktober.