Lättare för utländsk arbetskraft

Det ska bli lättare för utländsk arbetskraft att få arbeta i Sverige.
Det föreslår Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, och Migrationsverket i en rapport till regeringen idag. Tillfällig arbetskraft bör få stanna i fyra år istället för som idag 18 månader anser AMS. Migrationsverket vill att specialister som ska arbeta i internationella koncerner i högst ett år ska slippa skyldigheten att ha arbetstillstånd. Enligt AMS-chefen Anders L Johansson är den här förändringen nödvändig eftersom det råder brist på arbetskraft inom vissa yrken samtidigt som reglerna för tillfällig arbetskraft inte har ändrats sedan 60-talet.