Språkförnyaren Linné

Naturvetaren och botanisten Linné hör vi mycket om, men författaren är Linné är mindre utforskad och diskuterad. I Vetenskapsradion Språket talar litteraturforskaren Jennie Nell vid Stockholms universitet om Linnés stora betydelse för senare tiders författare.

Hans skarpa och för den tiden ovanliga observationsförmåga, hans tvära kast mellan olika genrer och hans enkla berättarstil gör hans texter unika och nydanande. Lars-Erik Edlund, professor i nordiska språk vid Umeå universitet, talar om hur Linnés småländska uppväxt märks i hans skriftspråk, särskilt i hans första bok Inter lapponicum - lapplandsresan. Vetenskapsradion den 22 maj om Linnés nyskapande språk. Programledare Anna-Lena Ringarp.