Peter Artedi - fiskkännaren som var Linnés kompis och konkurrent

Kanske hade vi kunnat ha ett ännu mer genialt och heltäckande klassificeringssystem för vår natur, om inte bara Carl von Linné hade tagit sig fram i berömmelsens ljus, utan också hans studiekamrat och förtrogne Peter Artedi.

De två tillsammans var ett oslagbart team, men Peter Artedi dog ung, fattig, och kanske rentav överkörd av sin forskarkollega. Inte fysiskt, men genom att Linné under deras gemensamma period i Amsterdam klättrade förbi Artedi socialt, pekuniärt och vetenskapligt publicistiskt.

Det började så bra - prästsönerna pluggade naturalhistoria i Uppsala sida vid sida, jämförde och lärde sig av varandra. Kanske lärde sig Linné lite mer, eftersom Artedi var lite äldre, och lite mer fokuserad, som man skulle uttrycka det i dag. Glade Kalle kunde konsten att snabbt ta till sig kunskapen - och förmedla den; kanske var det den grundläggande skillnaden.

Men vi vet inte så mycket om deras samarbete - historien retar fantasin. Biologen och författaren Fredrik Sjöberg har blivit expert på Peter Artedis liv.
– Det gick fort, jag läste in det som fanns på två veckor, säger han.

Dagens program bygger på den essä Fredrik Sjöberg skrev om Linné och Artedi för Skytteanska Samfundet, kallad Peter den döde.

Redaktör: AnnLouise Martin