Försvarsmekanism hos växtplankton orsakar giftig algblomning

Växtplankton i havet som ger upphov till giftig algblomning producerar sitt gift för att skydda sig mot sina fiender. Det har marinekologen Erik Selander visat i sin forskning vid Kristinebergs Marina Forskningsstation som han disputerar på idag.

Hans forskning visar att växtplankton kan lukta om det finns planktonätande hoppkräftor i närheten och då producera upptill 28 gånger mer gift för att slippa bli uppätna.

Musslor får däremot i sig en hel del av detta växtplankton och blir då själva giftiga att äta.