Regeringen sa nej till kommuner

Sävsjö och Gnosjö kommuner fick idag nej från regeringen när det gällde att få införa egna alternativ till maxtaxan i barnomsorgen.
Sävsjö och Gnosjö var bland de sex kommuner som hade begärt att få använda maxtaxepengarna som ett stöd direkt till barnfamiljerna i stället för till sänkta avgifter i barnomsorgen. Men beslutet om avslag var väntat, eftersom andra alternativ än maxtaxan skulle kräva ett nytt riksdagsbeslut.