Flygtrafiken hotas av konflikt

Flera flygavgångar från Jönköping riskerar att ställas in om en flygkonflikt bryter ut i natt. Flygteknikerna och flygbolagen fortsatte idag förhandla om nya löner. Om ingen lösning nås går 500 flygtekniker ut i övertidsblockad.