Räknemiss om maxtaxan

En felräkning i samband med införandet av maxtan inom barnomsorgen har lett till att fler än 150 kommuner har fått fel uppgifter i sina budgetar.
Orsaken är att Statistiska centralbyrån, som gjort beräkningen, har underskattat de inkomster kommunerna idag får från privata daghem. Därför får kommuner med många privata daghem inte lika stor kompensation för det bortfallet som de borde. På utbildningsdepartementet säger man att beräkningarna bara varit preliminära och att man nu håller på att räkna om siffrorna. Det totala statsbidraget kommer dock inte ändras eftersom omräkningen sker mellan kommunerna.