Metall tveksam

Vice ordförande, bengt-Göran Klemensson på Metalls avdelning 112, tycker att fackklubbens uppgörelse med Lear är tveksam. Facket har bl a gått med på en lönebonus på tusen kronor i månaden till den som är närvarande på jobbet till hundra procent. Klemensson menar att det kan väcka ont blod på andra företag inom koncernen och att det är bättre att pengarna går till en central lönepott som alla anställda kan ta del av. Ulf Holmeby som är ordförande för den lokala verkstadsklubben på Lear säger till Radio Väst att det var svårt att tacka nej till pengarna och att det bara är en tillfällig lösning året ut.