Utvecklingsstörda ska få lön

Omsorgsnämnden i Nässjö gör nu helt om i frågan om den lön på 35 kronor per dag som de utvecklingsstörda får när de arbetar. I våras ville nämnden dra in ersättningen, men efter massiv kritik backar nu politikerna. Ersättningen får vara kvar, men den kommer att sänkas till 23 kronor per dag.
När politikerna i omsorgsnämnden i Nässjö i våras beslutade att dra in de 35 kronor per dag som de utvecklingsstörda får när de jobbar blev det omfattande protester. Politikerna i kommunfullmäktige protesterade och de utvecklingsstörda demonstrerade utanför Rådhuset. Och nu har politikerna i nämnden rivit upp sitt beslut. Istället för att helt ta bort ersättningen så sänks den från 35 kronor per dag till 23 kronor. Och Jeanette Söderström, som är ordförande i nämnden, säger till Nyheterna att det ger en besparing på nästan 300.000 kronor. Enligt nämnden skulle pengarna ändå kommit de utvecklingsstörda till godo, men i en annan form än lön.