Bolidens styrelse klar

Som väntat blev Carl Bennet ny ordförande och förra statsrådet Anders Sundström ny vice ordförande i bolidenstyrelsen.
Dessutom kommer Göran Collert från Föreningssparbanken, Jan Johansson vd och koncernchef i Boliden och Kjell Nilsson med tidigare anknytning till Boliden att vara med i styrelsen. Vid en extra bolagsstämma i månadsskiftet november/december ska ett förslag till beslut om flyttning av Bolidens huvudkontor från Kanada till Sverige behandlas.