Så ska växthuseffekten minska

Umeå universitet och Vattenfall har inlett ett samarbete som ska reducera utsläppen av koldioxid.
Därmed minskar växthuseffekten. Biobränslen från skogen, som ofta kan ersätta fossila bränslen som kol och olja, för att producera el, medför en del förbränningstekniska problem. Ett av de största hindren är att den klibbiga askan sätter igen pannorna och orsakar rostangrepp. Nu ska Umeå universitet och Vattenfall försöka ta fram konkreta lösningar.