Uppgörelse om Zimbabwejord

Regeringen i Zimbabwe gick under torsdagskvällen med på att inte längre ge sitt stöd till de krigsveteraner som ockuperar vita jordägares gårdar i landet.
Vid de pågående förhandlingarna om en jordreform i Zimbabwe ska den forna kolonialmakten Storbritannien också ha sagt sig vara villigt att bidra med pengar till en FN-fond för att kompensera de vita jordägare som säljer mark. Under onsdagen godtog regeringen i Zimbabwe erbjudandet från de vita storjordägarna om att drygt en miljon hektar mark som ägs av vita, ska fördelas till 20.000 svarta.