Strängare sjöregler på Östersjön

Östersjöländernas regeringar kommer vid ett extra ministermöte att kräva strängare krav för att undvika olyckor till sjöss. Ett av kraven är snabbt införande av elektronisk navigeringsutrustning
Det extra ministermötet i Helsingforskommissionen hålls nästa vecka i Köpenhamn. Förutom påskyndat införande av elektronisk navigeringsutrustning kräver länderna översyn av sjöfartslederna för oljetankers i Östersjön, bättre beredskap för olyckor samt dubbla skrov på oljetankers. Bakgrunden till det extra mötet är bland annat kollisionen mellan två fartyg i våras utanför den danska och tyska kusten, som orsakade ett stort oljeutsläpp.