Skola samarbetar med länsmuseet

I höst inleder klass nio vid Gällö skola ett projekt tillsammans med Länsmuseet för att se skolarbetet med arkeologiska ögon. Man ska inventera en gård med anor från 1300-talet och på olika sätt jämföra med dagens situation. Anders Hansson, arkeolog på Länsmuseet leder arbetet.