Ökad jakt på smugglare i hamnar

Tullen och Kustbevakningen intensifierar samarbetet för att bekämpa smugglingen av knark och annat i de norrländska hamnarna. Smugglingen misstänks öka och myndigheterna vill undvika dubbelarbete i sin jakt på brottslingar.

Det förekommer smuggling från båtar som anlöper hamnar i norr, och för att komma åt det går Tullen och Kustbevakningen bland annat igenom register över båtar och varifrån de kommer. Sedan utförs en hel del spaning direkt i hamnarna. Bland de hamnar som berörs är Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå och Härnösand.

I först hand är det knark, som man spanar på, men även cigaretter, sprit, vapen och försök till människosmuggling.

Det säger Göran Kandelin, som är ställföreträdande gruppchef vid Tullen i Haparanda.

Niklas Jälén, SR Norrbotten
niklas.jalen@sr.se