Trots karies i flera år ingen åtgärd

En patient vid Tandläkgarhögskolan i Umeå tvingades dra ut en tand eftersom den varit angripen av karies under flera års tid. Personal på kliniken hade missat angreppet trots att två röntgenundersökningar, en 2003 och en 2004, visade på karies.

Det var först när patienten själv klagade på smärta förra året som angreppet upptäcktes. Mycket omfattande behandling krävdes då och patienten valde att dra ut tanden.

Händelsen är anmäld till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.