Banverket ska lämna svar om Botniabanestoppet

I dag ska Banverket lämna in sitt yttrande till Miljööverdomstolen om hur man ser på de överklagandes begäran att bygget inte skall få påbörjas över Degernässlätten.

Det är den första fråga som Miljööverdomstolen skall besluta om, och det är bråttom eftersom Miljödomstolen gav klartecken för fortsatt banarbete och Banverket har bråttom om man skall hålla sin tidtabell till 2010.

Ett beslut från Miljööverdomstolen kan komma senare i veckan.

Markägarna, Degernäs bysamfällighet, Sveriges ornitologer och Svenska Naturskyddsföreningen har begärt inhibition av att Banverket ska få påbörja järnvägen genom Natura 2000-området redan innan överklagandet hinner avgöras.