Kundvård ska ge Bollnäsjobb

Bollnäs kan komma att få 500 nya arbetstillfällen inom en fem års period, det säger Hans Dunder vd för Bollnäs Näringslivs Center; BNC, till Radio Gävleborg.
Kommunstyrelsen beslutade igår att ge BNC ett lån på 20 miljoner kronor för att kunna göra en stor satsning på tele- och datakommunikation. Målet är att Bollnäs ska få den modernaste tekniken för kundvård. Det ska i sin tur locka företag, som har intensiva kontakter med sina kunder, att etablera sig i Bollnäs Satsningen går ut på att bygga en så kallad contactcenter plattform där företag som jobbar med kundvård ska kunna utnyttja den allra senaste tekniken och det finns många olika exempel på såna företag säger Hans Dunder. BNC har redan skrivit ett samarbetsavtal med ett sånt företag. Galuppgruppen ska starta en kundrelations- och telefontjänstverksamhet i Bollnäs. Den satsningen kommer ge 250 nya jobb i Bollnäs inom en 3 till 5 års period. Men Hans Dunder räknar alltså med att fler företag vill etablera sig i Bollnäs och att det inom en fem års period ska ge 500 nya jobb. Redan nästa år ska verksamheten vara igång.