Räkna med förseningar på västra stambanan hela veckan

Det kommer att bli fortsatta störningar i tågtrafiken på västra stambanan veckan ut, efter tågolyckan sydväst om Alingsås.

Enligt Banverket måste betydligt fler sliprar bytas ut, uppemot 6 000, och därför väntas inte reparationsarbetet vara klart på järnvägsspåret förrän framåt söndag.

Olyckan med ett godståg innebär att tågtrafiken bara kan gå på ett av spåren på en sträcka om cirka elva kilometer.

Under måndagen försenades fjärrtågen mellan Göteborg och Stockholm med mellan 5 och 15 minuter.