Inget undantag för Caroline

Åttaåriga Caroline Bylin i Upphärad hålls hemma från skolan av sina föräldrar därför att kommunen inte vill fortsätta göra undantag från sina regler för skolskjuts. Kommunen inspekterade vägen igår, och tycker inte att den är så farlig som föräldrarna hävdar, och vill nu låta länsrätten avgöra frågan. Ordföranden i kultur- och utbildningsnämnden Mats Wiking i Trollhättan säger till Radio Väst att det är en fråga om principer. Om Caroline får skolskjulsjuts så finns det fler barn som kan kräva samma sak, och då blir det dyrt för kommunen.