Söderberg favorit till ny biskop

Det har hållits provval inför valet av ny biskop i Karlstads stift. Den som fick flest röster blev Thomas Söderberg, präst och chef för Sankt Lukasförbundet .Han får nu gälla som favorit inför det egentliga biskopsvalet i november.