Fängslade i Etiopien fråga för KU

Regeringens och utrikesdepartementets, UD:s, agerande när tre män från Sverige var fängslade i Etiopien under våren ska granskas av riksdagens konstitutionsutskott, KU.

Frågan anmäls till KU av den socialdemokratiske ordföranden i justitieutskottet Tomas Bodström. Han vill bland annat att KU ska granska vad regeringen och UD känt till om hur de tre svenskarna har behandlats.

Männen hävdar själva att de utsattes för misshandel och att de sa det till svensk ambassadpersonal och säkerhetspolis som besökte dem i fängelset i Etiopien.