MS-fall väcker sköterskors oro

Sjuksköterskornas fackförbund, Vårdförbundet, kräver en ny granskning av arbetsmiljön i samband med operationer vid länssjukhuset Ryhov. Flera undersökningar tyder nämligen på att narkospersonal utsätter sig för en hälsorisk genom sitt arbete; narkosläkare dör tidigare och sjuksköterskor löper större risk att drabbas av nervsjukdomen MS.
Narkospersonal arbetar med att söva och väcka patienter i samband med operationer och den gas som används på avdelningen pekas ut som en riskfaktor. Vårdförbundet är kritiskt till hur tidigare mätningar av gasläckage på Länssjukhuset har utförts, och ifrågasätter om arbetsmiljön verkligen är så riskfri som ledningen hävdar. Per Blomquist som är narkosläkare och ansvarig för operationscentralen vill tona ner riskerna, men avdelningens läkare har fått ett nytt schema för att deras situation ska bli bättre och nu lovas sjuksköterskorna åtminstone en ny mätning av mängden narkosgas i luften.