Anställningsstopp i Aneby kommun

Aneby kommun vill införa anställningsstopp med omedelbar verkan. Stoppet gäller alla tillsvidareanställningar, däremot ska det bli tillåtet med vikariat och tillfälliga jobb.
För ett år sen beslutade kommunen att fast anställd personal inte skulle sägas upp utan kunna övergå till andra arbetsuppgifter när verksamheten förändrades, men den principen vill man nu överge. Kommunstyrelsen ska behandla frågan nästa vecka.