Försenade jämställdhetsplaner

Jämställdhetsplaner saknas fortfarande från fem förvaltningar i Nyköpings kommun. Det trots att alla förvaltningar skulle ha lämnat in sina jämställdhetsplaner innan sista augusti.
- Det gör mig lite bekymrad, säger Kjell Israelsson ordförande för fackförbundet SKTF i Nyköping. Israelsson menar att man i den så kallade samverkansgruppen kommit fram till att varje enskild förvaltning ska ha en jämställdhetsplan som sen bl a ska ligga som underlag vid individuell lönesättning. Enligt lag ska alla arbetsplatser med tio anställda eller fler ha jämställdhetsplaner. I Nyköping har man ingen gemensam plan för hela kommunen utan varje förvaltning ska ha sin egen. - Jag tror att orsaken till förseningen är arbetsmässiga, man har helt enkelt inte hunnit med, menar Ulla-Britt Larsson personalsekreterare och ansvarig för insamlingen av jämställdhetsplanerna.