Friskolor kan stoppas

Skolverket vill utreda möjligheten att stoppa friskolor med religös inriktning, om det visar sig att skolorna bedriver en undervisning som inte är allsidig.
Det kan exempelvis vara så att skolan inte har undervisning om sex och samlevnad, eller inte tar upp utvecklingsläran. Det skriver Svenska Dagbladet. Svenska Dagbladet ringde bland annat upp Nyköpings Kristna skola, och undrade hur undervisningen om utvecklingsläran går till i skolan. Representanten för Nyköpings Kristna skola svarade att det är bibelns syn som används, men att skolan undervisar om alla teorier.