Skyddsjakt på Kanadagäss

Kanadagäss upplevs på många håll i Sörmland som en sanitär olägenhet när dom släpper sin spillning i parker och vid badplatser och fram till nu har möjligheterna till skyddsjakt varit mycket begränsade.
Men från och med den här säsongen så är skyddsjakten fri, det vill säga det behövs inga särskillda tillstånd för att skjuta kanadagås om det gäller att förebygga skada eller sanitär olägenhet. Bestämelserna gäller enbart kanadagås och inte den snarlika vitkindade gåsen som är fridlyst.