Skellefteåkonkurs

Företaget Contractor med 49 anställda har begärt sig självt i konkurs.
Orsaken är byggprojekts som blivit skjutna på framtiden och stora kundförluster. Från fackets sida hoppas man ändå att företaget ska kunna rekonstrueras efter konkursen.