Guldföretag växer

Lyckseleföretaget Lappland Goldminers vill växa.
Bolaget sysslar med att leta guld och undersöker just nu bland annat en fyndighet vid Fäboliden i Stöttingfjällsområdet. Företagets styrelse vill nu satsa på en nyemission för att på det sättet få in mer pengar till undersökningar. Dessutom vill man ha in fler samarbetspartners. Beslut om nyemission ska tas vid bolagsstämman om ett par veckor.