Företag vann mot kommun

En långdragen tvist mellan Örnsköldsviks kommun och företaget Wibax har nu fått en lösning. Wibax som hyr oljecisterner av kommunen hade krävt drygt 600.000 kronor i ersättning sedan flera av cisternerna börjat läcka ut olja. Nu har parterna kommit överens vilket innebär att kommunen ska ersätta Wibax med 250.000 kronor.