Kritik från anhöriga till mördad

Anhöriga till 21-åringen som för två veckor sedan blev skjuten till döds i Nyköping är mycket kritiska till hur polisen och sjukhuset agerat kring det inträffade.
Omkring tre månader innan dödsskjutningen gjorde 21-åringen och hans anhöriga en anmälan om hot till polisen, en anmälan som inte hanterades som den skulle, enligt de anhöriga. Michael, som är bror till 21-åringen, säger också att informationen efter brottet varit bristfällig. Bland annat blev de anhöriga lovade att ta ett sista farväl av 21-åringen på sjukhuset. Senare visade det sig att det inte gick, eftersom 21-åringens kropp då redan förts till Stockholm för rättsmedicinsk obduktion.