Försvenska samisk politik

Intresset för Sametinget och samiska frågor är obefintligt hos svenska medier och rikspolitiker. Olof T Johansson, från sametingspartiet Min Geaidnus, har ledsnat på situationen och kräver att samisk politik ska försvenskas.

Olof T Johansson, från Sametingspartiet Min Geaidnus, har ledsnat på att det nästan bara är samisk media på plats och följer Sametingets möten. Han har också tröttnat på att svenska politiker ser samiska frågor som ickefrågor. Därför kräver Johansson nu att samisk politik ska försvenskas.

- Vi måste till med en offensiv svensk politik och inte bara gräva ner oss i samiska frågor och tro att alla svenskar ska vara intresserade. Vi måste göra vår röst hörd ute i traditionellt svenska frågor, säger Olof T Johansson till Sameradion.

- Ett sätt kunde vara att vi får egna ledamotsplatser i Riksdagen. Kan maorierna kan vi, säger Olof T Johansson.

I Nya Zeeland har maorierna en egen plats i parlamentet. Vilket även har lett till att maorierna lyckats komma in med fler än till de platserna som är vigda för just dem.

- Det kan vara ett resultat av att de först kom in med egna platser. De blev intresserade och duktiga på politik och kunde väljas på andra sätt.

Att den här frågan har varit uppe tidigare och inget har hänt förklarar Olof T Johansson:

- Tröghet i det svenska systemet. Det finns ingen vilja till förändringar. Dessutom är man kanske rädd för att samerna ska ta för mycket plats. Det är bekvämt att ha oss i ett Sameting som är tandlöst och som inte kan störa det svenska systemet så mycket.

Olof T Johansson tror att samerna skulle kunna tillföra en till dimension till svensk rikspolitik.

- Vi är en urbefolkning och kan lyfta klimatfrågorna på ett annat sätt som storstadsborna gör, säger han.