Elproduktion av biobränslen

Umeå Universitet har fått 1,5 miljoner kronor av Vattenfall för att under tre år försöka komma på en lösning för att på ett enkelt sätt producera el av biobränslen.
Det lätt att procucera värme av biobränsle, men el är svårare eftersom det bildas aska och den smälter och klibbar fast och hindrar effektiv elproduktion. Anders Nordin, docent på Umeå universitet och projektledare har stora förhoppningar med samarbetet. -Vi tror att vi kommer att bli världsledande inom det här området på de här tre åren, säger han till P4 Västerbotten. Långsiktigt är målet att kunna ersätta de fossila bränslena och kärnkraft med förnyelsebara.