På spaning efter mormorsväxter - lästips 4 juni

Jansson, E., Weibull, J. 2002
Varför skall vi bevara kulturväxterna?
Fakta Trädgård- Fritid , nr 7. SLU Ultuna.

Persson, K. 2005
Narcisser – gamla sorter tas till vara.
Fakta Trädgård-Fritid, nr 108. SLU Ultuna.

Oskarsson, L. 2005
Perenner från förr – perennuppropet söker gamla sorter.
Fakta Trädgård-Fritid, nr 111. SLU Ultuna.

Bengtsson, R. 2005
På jakt efter ornäsbjörk och pimpernöt.
Fakta Trädgård-Fritid, nr 113. SLU Ultuna.

Nygårds, L. 2005
”Vi odlade till husbehov” – fröet till nytta och nöje.
Fakta Trädgård-Fritid, nr 114. SLU Ultuna.

Hjalmarsson, I. 2006
Bärsorter från svunna tider – om frukt- och bäruppropet.
Fakta Trädgård-Fritid, nr 117. SLU Ultuna.

Morin, H. 2006
Rosor att minnas och bevara.
Fakta Trädgård-Fritid, nr 122. SLU Ultuna.

Adress:
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Publikationsservice,
Box 7075, 750 07 Uppsala.
Tfn: 018-67 11 00