E-post snart krav på kommunerna

Till nästa sommar kan det bli lag på att alla myndigheter måste ha e-post och fax, för att öka tillgängligheten för medborgarna.
Men som vi berättade tidigare i veckan är det inte säkert att du får svar på din e-post. Bara åtta av länets kommuner svarade på e-post som skickades till dom vid en undersökning som gjordes av Sveriges Radio. Det är den mänskliga faktorn som gör att all e-post inte blir besvarad, enligt Allan Andersson som är ekonomichef på Vindelns kommun. Han tycker att IT är bra för att öka servicen. Med e-post går enklare ärenden fortare och kommunen kan ägna mer tid åt ärenden som kräver personliga besök.