Våld och hot ökar på arbetet

Våld och hot blir allt vanligare i arbetslivet. Mellan 1993 och 1999 har antalet anmälningar om arbetsskada på grund av våld eller hot ökat med 80 procent, rapporterar P4-programmet Efter Tolv.
Totalt gjordes 3.100 anmälningar 1999 om arbetsskador på grund av hot och våld. Ökningen var störst bland lärare och personal inom vård och omsorg. Sju av tio anmälningar kom från kvinnor. Siffrorna för förra året är inte sammanställda ännu, men Arbetsmiljöverket bedömer att antalet arbetsskador på grund av hot och våld låg kvar på en hög nivå också då.