Öppenhet i socialnämnden

Öppna sammanträden i socialnämnden ska ge medborgarna möjlighet att lyssna på debatterna.
Öppna sammanträden på prov. Det kommer socialnämnden i Umeå att ha efter ett beslut i går (torsdags). Anledningen till de öppna sammanträdena är att medborgarna ska ha tillträde till förslag, debatt och beslut. Enligt Eva Andersson, ordförande i socialnämnden, är det också ett sätt att avdramatisera politiken och nämndssammanträdena.