Hårdare tag mot oljeutsläpp

Nu skärps lagen, för att komma till rätta med oljeutsläppen till havs.
Antalet oljetransporter i Östersjön väntas fördubblas de närmaste tio åren. Därmed ökar också risken kraftigt för stora utsläpp, med skador på både stränder och djurliv, befarar Världsnaturfonden. Oljeutsläppen i Östersjön, som många gånger beror på slarv, sker främst i det här området, från Öresund till Ölands södra spets. - Oftast sker utsläppen nattetid och är därför svåra att koppla till ett visst fartyg, säger Ingvar Wennersten, miljöåklagare i Malmö. Men nu skärps alltså lagen. Till exempel ska reglerna bli enklare att tilllämpa. Och Riksåklagaren har inrättat en så kallad oljejour, där det dygnet runt ska finnas åklagare till hands som har specialkunskaper i att hantera oljeutsläpp. - Det är ju utomordentligt bra. Att det är så ovanliga brott, har gjort att åklagare varit väldigt försiktiga när de fattat beslut, säger Ingvar Wennersten.